Din webbläsare stöds ej. För bästa upplevelsen rekommenderas en nyare version eller en annan webbläsare.
För att ge dig bättre service använder vi cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du vår användning av cookies.

Allmänna försäljningsvillkor

Allmänt

Tornum AB, 556552-1399, Skaragatan 13, 535 30 Kvänum (nedan kallat Tornum) är Sveriges ledande leverantör av torkanläggningar för spannmål till lantbrukare och industrier. 

Din order 
Du kan beställa via Internet på vår hemsida www.tornum.se. Vill du ha personlig betjäning är du välkommen att ringa in din beställning till vår kundtjänst/orderavdelning på telefon: 0512-291 00, öppettider: 7.30-
12.00 och 13.00-16.00. Tillägg till inneliggande order behandlas som ny order. Vi ingår inga köpavtal med minderåriga (under 18 år). Vid orderläggning skickas ett ordererkännande. Ordererkännandet är att betrakta som information om innehållet i beställningen. 

Betalningsvillkor 
Alla priser i webbshopen är angivna i svenska kronor exklusive moms och frakt. I Tornum webbshop kan du betala order som väger mindre än 35kg med kortbetalning eller mot faktura. Order som totalt väger mer än 35kg kan enbart betalas mot faktura och kostnad för frakt tillkommer då på fakturan. I de fall där moms inte inkluderad i priset tillkommer även moms. Vid val av fakturabetalning görs en sedvanlig kreditprövning, vid icke godkänd kreditprövning kommer ordern att makuleras.

Alla övriga villkor enligt Allmänna leveransbestämmelser NL01.

Betalning 
Betalning via faktura faktureras löpande med betalning 30 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras en påminnelseavgift för varje krav, dessutom debiteras dröjsmålsränta. Kostnader för ev. inkassoåtgärder debiteras enligt lag. 

Äganderättsförbehåll 
Äganderätten till sålda varor förbehålls Tornum, till dess varorna är till fullo betalda enligt NL01. Kunden äger således inte rätt att i sin tur överlåta eller sälja vidare köpta varor innan dessa är helt betalda. 

Överlåtelse av fordran 
Tornum förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. 

Fel leveranser 
Meddela Tornum så fort som möjligt ifall vi av misstag har levererat fel vara eller fel antal varor, så att vi kan rätta till felet. Vid retur skickar Tornum en returfraktsedel till dig och du kontaktar sedan transportbolaget som hämtar upp varan. 

Restorder 
Restordrar levereras fraktfritt och utan expeditionsavgift. 

Varubevakning 
Om någon av de varor du beställt är slut på lager meddelar Tornum dig snarast. Om du inte är nöjd med den nya leveranstiden kontakta Tornum på telefon: 0512-291 00.

Leveransvillkor och leveranssätt 
Dina varor skickas och levereras till dig, på bästa sätt. Lagervaror levereras vanligtvis inom en arbetsdag efter order. Beställningsvaror enligt givna leveranstider.  

Transportbolaget kontaktar dig om när de kan leverera ditt gods, du ombesörjer lossning och bör därför finnas på plats vid transportbolagets ankomst. Lossning av gods från transportbilen eller kranbil ingår inte i leveransen utan ordnas av kunden. Tornum kommer att göra allt som står i vår makt för att fullfölja din beställning. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen exempelvis då vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss. Vi friskriver oss från all ersättning till kund gällande leveransförseningar. Alla övriga leveransvillkor enligt NL01.

Outlösta paket 
Om du inte löser ut ditt paket är vi tvungna att debitera dig frakt tur och retur samt eventuell planhyra på transportbolagets terminal. 

Transportskadat gods 
Transportskadat gods skall omgående (inom 5 dagar) och utan dröjsmål rapporteras till transportbolaget och till Tornum. Var därför noggrann och besiktiga försändelsen innan du kvitterar ut den. Titta så det är rätt antal kolli jämfört med fraktsedeln, och att allt gods är oskadat. Om godset kvitteras ut av kunden utan att några anmärkningar på ev. skadat gods är gjort, utgår ingen ersättning från transportbolaget eller Tornum. 

Garantier
Tornum lämnar ett års garanti på samtliga varor. Spara alltid fakturan eller kvittot eftersom dessa alltid måste visas upp för att garantin ska gälla. Under garantitiden (som gäller från ursprungligt inköpsdatum) förbehåller Tornum sig rätten att reparera eller byta ut varan. Garantin gäller om någon vara trots normal användning skulle gå sönder. 

Garantin omfattar inte: 
-Rena slitagedelar och förbrukningsvaror. 
-Ersättning för kunds egna arbetskostnader. 

Ansvar för fel 
I förhållande till näringsidkare. Föreligger fel som Tornum ansvarar för, gäller Allmänna leveransbestämmelser NL01


I förhållande till konsument (privatperson). Vid försäljning till konsument (privatperson) gäller konsumentköplagen. Tornum kan vid köp gjort av konsument avhjälpa felet eller företa omleverans om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Tornum. Tornum har rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans. Under vissa förutsättningar har konsument möjlighet att erhålla ersättning för skada. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser. 

Reklamationsrätt 
För att åberopa att varan är felaktig skall företagskund reklamera till Tornum omgående, dock senast 30 dagar från fakturadatum samt på visst sätt returnera varan. Konsument (privatperson) har att reklamera fel inom skälig tid efter det att felet upptäcktes. 

Företagskund skall ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att vara är felfri. Inkommer reklamation efter 30 dagar förbehåller sig Tornum rätten att i förhållande till företagskund avgöra om felet skall avhjälpas. I förhållande till konsument (privatperson) avhjälper Tornum, på egen bekostnad, felet om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Tornum. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser. 

Glöm inte att spara kvittot. Kvittot eller faktura erfordras för reparation eller annan åtgärd. 

Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering och liknade debiteras kund. 

Tornum förbehåller sig rätt till produktkontroll av varan om varan ej skulle vara felaktig accepteras inte reklamationen. 

Vid reklamation kontakta Tornum kundtjänst på telefonnummer 0512-291 00. 

Konsuments (privatperson) ångerrätt vid distansavtal 
Skulle du av någon anledning ångra ett köp, har du ångerrätt i 14 dagar. Varan ska returneras i väsentligt oförändrat skick. Ångerfristen börjar löpa när konsumenten tagit emot varan. Returfrakten betalas av kunden. Du har även rätt att få pengarna tillbaka inom 30 dagar om du utnyttjar ångerrätten. När Tornum får tillbaka varan och kunnat konstatera att den inte är skadad betalar Tornum tillbaka expeditionsavgiften, förutsatt att du returnerat samtliga varor i din order. Detta beror på att expeditionsavgiften är densamma oavsett hur många varor du har köpt. 

Vid frågor kontakta Tornum på telefonnummer 0512-291 00. 

Hantering av personuppgifter 
Personuppgifterna du lämnar till oss sparar vi och använder för att kunna utföra det vi åtagit oss i kontakt och avtal med dig, bland annat för att leverera de varor som vi erbjuder samt kundservice, fakturering, administration, kvalitetsarbete, analys och utveckling. Vi använder också dina personuppgifter för t ex kreditupplysning. 

Personuppgifterna kan också komma att användas för vår marknadsföring, t ex för utskick av ny katalog eller erbjudanden. 

De av dig lämnade personuppgifterna kommer endast att användas av Tornum AB. 

Du har rätt att en gång per år genom skriftlig begäran få ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig. Givetvis har du rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter om dig. 

Reservationer 
Priser gäller enligt villkoren under rubriken ”betalningsvillkor” förutsatt att myndigheter inte påför oss andra avgifter eller att momsen ändras. Vid onormalt stora inköpsprishöjningar reserverar vi oss för ofrånkomliga prisjusteringar. Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar och förbättringar. Vi reserverar oss även för eventuella bild, pris och textfel samt produktförändringar under pågående år samt slutförsäljning. 

Övrigt 
Alla namn, beteckningar mm som förekommer på Tornums marknadsföring är i förekommande fall registrerade varumärken. 

De uppgifter som lämnas härigenom utgör och manifesterar inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet, garanti mm annat än där så är direkt angivet. 

Tornum förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. 

Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik mm kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Tornum friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation.


Produkten har lagts i din varukorg Visa varukorgenTill kassan